Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

     Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành thống kê, ngày 10/10/2016, thừa ủy quyền của Tổng cục Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê long trọng tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê trình độ đại học, cao đẳng năm 2016.


Thống kê truy cập