Thứ tư, 21/10/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1. Giới thiệu Phòng Tổ chức – Hành chính:
Tổng số cán bộ trong khoa: 11
Trong đó:  Tiến sỹ: 00; Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh: 01;  Thạc sỹ: 01; Cử nhân - đang học cao học: 01; Cử nhân: 02
*Trưởng phòng:  Ths. NCS. Nguyễn Việt Hùng
*Phó Trưởng phòng:  CN. Đỗ Xuân Nghiêm
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nguyễn Thị Vi Cử nhân
02 Nguyễn Văn Phương Trung cấp
03 Nguyễn Văn Khanh Trung cấp
04 Phạm Thế Long
05 Đào Duy Lân Trung cấp
06 Lê Thị Hương Giang Cử nhân - đang học cao học
07 Nguyễn Đăng Thanh Thạc sỹ
08 Kiều Tiến Đạt Cử nhân
09 Bồ Xuân Sơn  
2. Chức năng:
 - Tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các mặt công tác: tổ chức cán bộ, công tác hành chính tổng hợp; quản trị thiết bị.
- Đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên.
3. Nhiệm vụ:
- Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng: nghiên cứu, đề xuất và thực hiện công tác tổ chức cán bộ và nhân sự, tổ chức bộ máy, xây dựng các chế độ, lề lối làm việc và quan hệ công tác trong nhà trường.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ, bổ nhiệm, đề bạt, hợp đồng và tuyển dụng cán bộ, giảng viên.
- Thực hiện công tác tiền lương, BHXH và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.
- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, kiểm tra nề nếp, kỷ luật lao động.
- Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác tổ chức và quản lý cán bộ.
- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan.
- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ viên chức.
- Tổ chức thực hiện các mặt công tác về hành chính tổng hợp của trường: công tác văn thư lưu trữ, giao dịch đối ngoại, lễ tân khánh tiết, thông tin liên lạc, điện thoại, thư tín, công tác thường trực, bảo vệ cơ quan, công tác tự vệ và hậu phương quân đội, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác hộ tịch hộ khẩu của cán bộ giảng viên. Tổ chức thực hiện việc đánh máy, in ấn công văn, tài liệu... trong nhà trường.
 - Chủ trì thực hiện các báo cáo tổng hợp của nhà trường đối với cơ quan quản lý cấp trên.
- Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo quy định.
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác quản trị: Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị hiện có, mua sắm các trang thiết bị mới theo yêu cầu nhiệm vụ. Cấp phát, quản lý việc sử dụng các loại vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên theo Qui chế chi tiêu nội bộ hiện hành .
- Quản lý, phục vụ hệ thống giảng đường, phòng họp, phòng khách, trụ sở làm việc cơ quan. Theo dõi, quản lý việc sử dụng điện, nước trong nhà trường.
         TIN TỨC PHÒNG TCHC         
         TIN NỔI BẬT