Thứ tư, 21/10/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
1. Giới thiệu về giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính:
Tổng số giảng viên trong khoa: 15
Trong đó:  Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh: 01;  Thạc sỹ: 12; Cử nhân: 01
*Trưởng khoa:  Ths. Vũ Thị Mai Hương
*Phó Trưởng khoa:  TS. Ngô Thị Thanh Huyền
*Danh sách giảng viên: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Trần Thị Tám Thạc sỹ
02 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thạc sỹ
03 Đỗ Thanh Huế Thạc sỹ
04 Lê Thị Hải Hạnh Thạc sỹ
05 Nguyễn Thị Bích Hương Thạc sỹ
06 Trương Thanh Loan Thạc sỹ
07 Nguyễn Hồng Trang Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh
08 Trương Thị Thường Thạc sỹ
09 Nguyễn Thị Hương Thạc sỹ
10 Đỗ Thị Thận Thạc sỹ
11 Vũ Thị Hà Thạc sỹ
12 Nguyễn Thị Hường Cử nhân
13 Nguyễn Thị Thao Thạc sỹ
2. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Khoa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
b/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đào tạo của Khoa.
c/ Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
d/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chỉ đạo thực tập nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
đ/ Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cho ngành học và chuyên ngành thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.
g/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên thuộc Khoa theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.
h/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa.
i/ Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thuộc ngành nghề đào tạo của Khoa trong đội ngũ giảng viên và HSSV.
k/ Quản lý các trung tâm thực hành nghề nghiệp thuộc Khoa (nếu có).
l/ Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo thuộc chuyên môn quản lý của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. Các học phần Khoa giảng dạy:
STT HỌC PHẦN
01 Nguyên lý kế toán
02 Kế toán Tài chính Doanh nghiệp
03 Kế toán Thương mại- Dịch vụ
04 Kế toán đơn vị HCSN
05 Kế toán Quản trị chi phí
06 Quản trị Tài chính DN
07 Phân tích hoạt động kinh tế DN
08 Thuế
09 Thị trường chứng khoán
10 Kiểm toán
11 Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế
12 Tín dụng ngân hàng
13 Kế toán ngân hàng
14 Tài chính doanh nghiệp
15 Kế toán máy
16 Tài chính quốc tế
17 Tài chính tiền tệ
18 Tiền tệ ngân hàng
19 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
20 Sổ sách kế toán và báo cáo thuế
4. Các hệ đào tạo:
- Hệ cao đẳng: Chính quy, tại chức
- Hệ TCCN: Chính quy, tại chức
- Liên thông lên Cao đẳng: Chính quy, tại chức
Trong đó đào tạo cho cả Sinh viên không chuyên và chuyên ngành Kế toán.
5. Định hướng phát triển của Khoa:
- Hoàn thiện đủ về số lượng giảng viên trong khoa;
- Thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên;
- Tăng cường Nghiên cứu khoa học; Vận dụng các công trình NCKH sáng tạo, mang tính thực tiễn vào giảng dạy;
- Mở rộng liên kết đào tạo.
         TIN TỨC KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH         
         TIN NỔI BẬT