Chủ nhật, 22/5/2022 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Huệ
Thông tin:
Sinh ngày: 03/12/1976
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Thống kê
Ngày bổ nhiệm: 12/10/2021
Điện thoại: Cơ quan: 02223.817699

 

 

         TIN NỔI BẬT