Chủ nhật, 19/8/2018 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Ngọc Tú
Thông tin:
Sinh ngày: 09/11/1962
Quê quán: Quế Võ - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: TS. Kinh tế
Ngày bổ nhiệm: 06/01/2011
Điện thoại: Cơ quan: 02413.824612
Lĩnh vực phụ trách:
Phụ trách chung và trực tiếp về: Công tác đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Khảo thí.
Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Viết Quân
Thông tin:
Sinh ngày: 30/01/1966
Quê quán: Duy Tiên - Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Ths. Quản lý giáo dục
Ngày bổ nhiệm: 01/6/2012
Điện thoại: Cơ quan: 02413.824610
Lĩnh vực phụ trách:

Hành chính quản trị, Tài chính, Công tác học sinh sinh viên.

         TIN NỔI BẬT