Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
BAN GIÁM HIỆU
* Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Huệ
Thông tin:
Sinh ngày: 03/12/1976
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Thống kê
Ngày bổ nhiệm: 12/10/2021
Điện thoại Cơ quan: 02223.817699
* Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Việt Hùng
Thông tin:
Sinh ngày: 21/5/1970
Quê quán: Kinh Bắc- TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Ngày bổ nhiệm: 01/6/2022
Điện thoại cơ quan: 0222.3820.208 

 

 

TIN NỔI BẬT