Thứ tư, 30/9/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Ngọc Tú
Thông tin:
Sinh ngày: 09/11/1962
Quê quán: Quế Võ - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: TS. Kinh tế
Ngày bổ nhiệm: 06/01/2011
Điện thoại: Cơ quan: 02223.824612
Lĩnh vực phụ trách:
Phụ trách chung và trực tiếp về:
- Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng;
- Công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế;
- Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. 
Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Huệ
Thông tin:
Sinh ngày: 03/12/1976
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Thống kê
Ngày bổ nhiệm: 01/7/2018
Điện thoại: Cơ quan: 02223.817699
Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác giáo dục và đào tạo chính quy;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho ngành Thống kê;
- Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ;

- Công tác giáo viên và học sinh sinh viên;

- Kiêm nhiệm Trưởng khoa Thống kê.

 

 

         TIN NỔI BẬT