Thứ năm, 28/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
BAN GIÁM HIỆU
Phó Hiệu trưởng Phụ trách: TS. Nguyễn Thị Huệ
Thông tin:
Sinh ngày: 03/12/1976
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Thống kê
Ngày bổ nhiệm: 01/7/2018
Điện thoại: Cơ quan: 02223.817699
Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác giáo dục và đào tạo chính quy;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho ngành Thống kê;
- Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ;

- Công tác giáo viên và học sinh sinh viên;

- Kiêm nhiệm Trưởng khoa Thống kê.

 

 

         TIN NỔI BẬT