Thứ ba, 29/9/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Giới thiệu về giảng viên Khoa Công nghệ thông tin:
Tổng số giảng viên trong khoa: 9
Trong đó:  Thạc sỹ 9   *Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa CNTT:  Ths. Nguyễn Văn Hợp
*Danh sách giảng viên: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nghiêm Trọng Lịch Thạc sỹ
02 Trần Thị Tâm Thạc sỹ
03 Nguyễn Thị Ngọc Anh Thạc sỹ
04 Nguyễn Thị Việt Hà Thạc sỹ
05 Nguyễn Thị Kim Dung Thạc sỹ
06 Nguyễn Văn Chư Thạc sỹ
07 Phạm Văn Sỹ Thạc sỹ
08 Nguyễn Thu Trang Thạc sỹ
2. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Khoa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
b/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đào tạo của Khoa.
c/ Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
d/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chỉ đạo thực tập nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
đ/ Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cho ngành học và chuyên ngành thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.
g/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên thuộc Khoa theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.
h/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa.
i/ Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thuộc ngành nghề đào tạo của Khoa trong đội ngũ giảng viên và HSSV.
k/ Quản lý các trung tâm thực hành nghề nghiệp thuộc Khoa (nếu có).
l/ Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo thuộc chuyên môn quản lý của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. Các học phần Khoa giảng dạy:

STT HỌC PHẦN
01 Tin học đại cương
02 Tin học văn phòng
03 Kỹ thuật máy tính và hệ điều hành
04 Hệ thống thông tin kinh tế
05 Cơ sở dữ liệu
06 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
07 Toán rời rạc
08 Cơ sở lập trình
09 Hệ điều hành
10 Cấu trúc máy vi tính
11 Kỹ thuật đồ họa
12 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
13 Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
14 Internet và thiết kế web
15 Bảo trì hệ thống
16 Mạng và truyền thông
17 Lập trình VB
18 Tin ứng dụng
19 Tin học Kinh tế
20 Tin học Kế toán
         TIN TỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN         
         TIN NỔI BẬT