Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links

STTTên Luật phổ biếnThời gianNội dung
1(Số 87-NQ/TU) NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"15/3/2023Xem file
2(Số 48-CTr/TU) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"27/3/2023Xem file
3(Số: 59/KH-UBND) KẾ HOẠCH Xây dựng "Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông"31/3/2023Xem file
4Số 94/ BKHĐT-QPAN V/v quán triệt thực hiện Chỉ thị số 31/GT-TTG ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới4/1/2024Xem file
 
TIN NỔI BẬT