Thứ năm, 7/12/2023 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

STTTên Luật phổ biếnThời gianNội dung
1(Số 87-NQ/TU) NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"15/3/2023Xem file
2(Số 48-CTr/TU) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"27/3/2023Xem file
3(Số: 59/KH-UBND) KẾ HOẠCH Xây dựng "Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông"31/32023Xem file
 
         TIN NỔI BẬT