Thứ bảy, 22/6/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ - COLLEGE OF STATISTICS
Sứ mạng: Trường Cao đẳng Thống kê là trường Cao đẳng công lập, đào tạo cho đất nước một đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng thích ứng cao. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tiến hành các hoạt động phục vụ cộng đồng, góp phần đắc lực để phát triển của hệ thống Thống kê Việt Nam và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cả nước, của từng ngành và địa phương.
Tầm nhìn 2030:
- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê trở thành một trường cao đẳng chuẩn mực và có chất lượng cao, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành thống kê và cho xã hội.
- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú ý đến việc nghiên cứu các vấn đề khoa học gắn lý thuyết với thực tiễn của Ngành, địa phương và phục vụ cộng đồng.
- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ với hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật và trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo môi trường tốt nhất cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt.
- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy về giáo dục đào tạo trong khu vực.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG
1. Lịch sử phát triển:
Trường Cao đẳng Thống kê được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 2004 theo Quyết định số 4700/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thống kê Trung ương. Tiền thân của Trường Cán bộ Thống kê Trung ương là Trường Nghiệp vụ Thống kê, được thành lập ngày 20 tháng 02 năm 1960. Ngày 8 tháng 01 năm 1966, Trường Nghiệp vụ Thống kê được đổi tên là Trường Cán bộ Thống kê; Từ tháng 6 năm 1977 Trường Cán bộ Thống kê được đổi tên thành Trường Cán bộ Thống kê Trung ương. Tháng 7 năm 2005 Trường chính thức tuyển sinh khóa Cao đẳng chính quy đầu tiên; Trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho Ngành và cho đất nước trên 30 ngàn cán bộ thống kê, kế toán, tin học và các nghiệp vụ quản lý kinh tế khác ở trình độ trung cấp và cao đẳng. Trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
2. Cơ cấu tổ chức:
BGHHĐ TrườngTTTS,HT và TVKhoaTKKhoaCNTTKhoaKTTCKhoaKTQTKDKhoaNNKhoaCSPhongQLĐTNCKHPhongTCHCPhongTV
 2.1 Ban giám hiệu:
* Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Huệ
Thông tin:
Sinh ngày: 03/12/1976
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Thống kê
Ngày bổ nhiệm: 12/10/2021
Điện thoại Cơ quan: 02223.817699
* Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Việt Hùng
Thông tin:
Sinh ngày: 21/5/1970
Quê quán: Kinh Bắc- TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Ngày bổ nhiệm: 01/6/2022
Điện thoại cơ quan: 0222.3820.208 
2.2 Các đơn vị trong trường:
- Các Khoa:
+ Khoa Thống kê
+ Khoa Kế toán - Tài chính
+ Khoa Công nghệ thông tin
+ Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
+ Khoa Ngoại ngữ
+ Khoa Cơ sở
- Các Phòng, Ban :
3 Phòng, ban chức năng
+ Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học
+ Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Phòng Tài vụ
- Trung tâm :
+ Trung tâm Tuyển sinh, Hợp tác và Tư vấn
 2.3. Đội ngũ cán bộ giảng viên
Tổng số cán bộ giảng viên: 300 CBGV + Chất lượng đội ngũ: Giảng viên, Giảng viên chính: 215;Tiến sỹ:10, Thạc sỹ: 166
Tập thể Cán bộ, Giảng viên

3. Cơ sở vật chất
Hiện tại nhà trường được xây dựng trong một khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Với tổng diện tích đất được quy hoạch là 10 ha.
Toàn thể trường là một khu liên hợp bao gồm các hạng mục:
- Giảng đường
- Nhà Học chính
- Nhà Hiệu bộ
- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Tin học - Ngoại ngữ
- Các Phòng Thí nghiệm thực hành
- Hội trường
- Nhà Giáo dục Thể chất
- Nhà ăn - Căng tin
- Trung tâp Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao công nghệ.
Các hạng mục công trình được kết nối bằng hệ thống đường giao thông nội bộ thuận lợi xen lẫn các khoảng sân vườn, tiểu cảnh cây xanh, vườn hoa đẹp mắt.
4. Công tác đào tạo
   Trường Cao đẳng Thống kê là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Thống kê; sẵn sàng hội nhập quốc tế.

   Trường Cao đẳng Thống kê có gần 20 chuyên ngành đào tạo các hệ, trong đó: hệ trung cấp 6 chuyên ngành, hệ cao đẳng có 8 chuyên ngành (đang mở thêm chuyên ngành) và liên kết đào tạo Đại Học, Thạc Sỹ 15 chuyên ngành. Trong tiến trình phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2035, trường dự kiến sẽ mở 16 chuyên ngành hệ đại học, 5 ngành thạc sỹ.
 
TIN NỔI BẬT