Thứ bảy, 22/6/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
          LUẬT CĂN CƯỚC >

STTTên Luật phổ biếnThời gianNội dung
1QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước Xem file
2Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam cho Công chức, Viên chức, Người Lao động và Học sinh Sinh viên Xem file
 
TIN NỔI BẬT