Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỰU HỌC SINH CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Cao đẳng Thống kê xin gửi lời chào trân trọng tới các cựu sinh viên của Trường và mong muốn nhận được những thông tin về cựu sinh viên. Xin vui lòng điền và gửi thông tin trực tuyến theo mẫu dưới đây:
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Quê quán
Đã học tại Trường Cao đẳng Thống kê
Lớp
Khóa
Khoa
Ngành
Chức vụ hiện nay
Học hàm / Học vị
Cơ quan / đơn vị công tác
Đã nghỉ hưu
Địa chỉ nơi ở
Địa chỉ liên lạc
Điện thoại
Email
TIN NỔI BẬT