Thứ tư, 21/10/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
KHOA NGOẠI NGỮ
1. Giới thiệu về giảng viên Khoa Ngoại ngữ:
Tổng số giảng viên trong khoa: 05
Trong đó:  Thạc sỹ: 05;
*Trưởng khoa:  Ths. Nguyễn Thị Mai Thu
*Phó Trưởng khoa: 
*Danh sách giảng viên: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Chu Thị Kim Trung Thạc sỹ
02 Nguyễn Thị Lý Thạc sỹ
03 Đào Kim An Thạc sỹ
04 Đỗ Thị Hương Ngọc Thạc sỹ
2. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Khoa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
b/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đào tạo của Khoa.
c/ Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. d/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chỉ đạo thực tập nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
đ/ Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cho ngành học và chuyên ngành thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.
g/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên thuộc Khoa theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.
h/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa.
i/ Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thuộc ngành nghề đào tạo của Khoa trong đội ngũ giảng viên và HSSV.
k/ Quản lý các trung tâm thực hành nghề nghiệp thuộc Khoa (nếu có).
l/ Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo thuộc chuyên môn quản lý của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. Các học phần Khoa giảng dạy:
STT HỌC PHẦN
01 Tiếng Anh cơ bản
02 Ngữ pháp Tiếng Anh
03 Tiếng Anh thư tín thương mại
04 Văn hóa Anh- Mỹ
05 Nghe
06 Nói
07 Đọc
08 Viết
09 Thực hành biên dịch
10 Thực hành phiên dịch
11 Kỹ năng nghe
12 Kỹ năng nói
13 Kỹ năng đọc
14 Kỹ năng viết
         TIN TỨC KHOA NGOẠI NGỮ         
         TIN NỔI BẬT