Thứ năm, 1/10/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Giới thiệu về giảng viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh:
Tổng số giảng viên trong khoa: 11
Trong đó:  Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh: 01;  Thạc sỹ: 09;
*Trưởng khoa:  Ths. Ngô Diệu Lý
*Phó Trưởng khoa:  TS. Phạm Thị Vân Anh
*Danh sách giảng viên: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Vũ Thị Nhuận Thạc sỹ
02 Trần Thị Thủy Thạc sỹ
03 Bùi Minh Lý Thạc sỹ
04 Bùi Thu Hòa Thạc sỹ
05 Nguyễn Văn Hùng Thạc sỹ
06 Nguyễn Thị Hướng Thạc sỹ
07 Vũ Mai Hương Thạc sỹ
08 Hoàng Mạnh Ninh Thạc sỹ - nghiên cứu sinh
09 Mai Thu Trang Thạc sỹ
2. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Khoa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
b/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đào tạo của Khoa.
c/ Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
d/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chỉ đạo thực tập nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
 đ/ Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cho ngành học và chuyên ngành thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.
g/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên thuộc Khoa theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.
h/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa.
i/ Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thuộc ngành nghề đào tạo của Khoa trong đội ngũ giảng viên và HSSV.
k/ Quản lý các trung tâm thực hành nghề nghiệp thuộc Khoa (nếu có).
l/ Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo thuộc chuyên môn quản lý của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. Các học phần Khoa giảng dạy:
STT HỌC PHẦN
01 Kinh tế học
02 Quản trị học
03 Kinh tế vi mô
04 Kinh tế vĩ mô
05 Tài chính tiền tệ
06 Văn hóa kinh doanh
07 Marketing căn bản
08 Quản trị Marketing
09 Quản trị sản xuất
10 Quản trị dự án
11 Quản trị chiến lược
12 Quản trị bán hàng
13 Quản trị nhân lực
14 Phân tích dự án đầu tư
         TIN TỨC KHOA KT - QTKD         
         TIN NỔI BẬT