Thứ sáu, 19/4/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links

STTVăn BảnThời gianNội dung
1Số 16/CT-TTg CHỈ THỊ Về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc27/05/2023Xem file
2Số 2248/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh1/8/2023Xem file
 
TIN NỔI BẬT