Cao đẳng thống kê Facebook
Skip Navigation Links
THÔNG BÁO - SỰ KIỆN
1 2
TIN TIÊU ĐIỂM                                                        

           THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021 - TUYỂN SINH CÁC HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2...            - TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY HỆ 9+ (ĐỐI TƯỢNG TS: TỐT NGHIỆP THCS           - TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC           - TUYỂN SINH THẠC SĨ CÁC CHUYÊN NGHÀNH: TOÁN, SINH, VĂN, LÝ, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG           THÔNG BÁO MỞ LỚP CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN HẠNG II/III           ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HÃY LIÊN HỆ: TRUNG TÂM HỢP TÁC VÀ TƯ VẤN; ĐT:0222.3.821.713 / 0984.781.822 ( THS. NGUYỄN TÀI GIÁP)           ĐỊA CHỈ: 568, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, VỆ AN, TP BẮC NINH; EMAIL: tuyensinhcdtk@gmail.com; Facebook/Thongke.cos.edu.vn
GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Các ngành đào tạo
THƯ VIỆN ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH

  TRUNG TÂM TUYỂN SINH, HỢP TÁC VÀ TƯ VẤN

  Điện thoại:   0222.3.821.713  /  0944.470.002   

                               0912.721.184    / 0975.112.868

  Website: http://www.cos.edu.vn     

  Email: tuyensinhcdtk@gmail.com

  Facebook: Facebook/Thongke.cos.edu.vn