Thứ ba, 26/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
1. Giới thiệu Ban quản lý Ký túc xá:
Tổng số cán bộ trong ban: 04
Trong đó: Cử nhân - đang học cao học: 01; Cử nhân: 02; Trung cấp: 01
*Trưởng phòng:  
*Phụ trách:  CN. Ngô Ngọc Luật
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nguyễn Thị Hằng Cử nhân - Đang học cao học
02 Ngô Văn Tú Trung cấp
03 Nguyễn Thị Hằng Cử nhân
2. Chức năng
- Tổ chức, quản lý toàn diện khu Ký túc xá HSSV. Bố trí sắp xếp nơi ở của HSSV nội trú đúng đối tượng, số lượng, đảm bảo thu lệ phí nội trú của HSSV đầy đủ, đúng quy định;
- Đảm bảo điện, nước sinh hoạt, dịch vụ ăn uống, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu KTX.
3. Nhiệm vụ
- Xây dựng Quy định cụ thể về nội quy KTX trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.
- Quản lý HSSV nội trú trong KTX, xét duyệt đơn đề nghị của HSSV có nhu cầu ở nội trú, xử lý những HSSV vi phạm nội quy KTX đã ban hành.
- Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động trong KTX HSSV, cung cấp điện, nước đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập của HSSV nội trú.
- Trực tiếp vận hành, sử dụng, bảo trì hệ thống bơm nước trong nhà trường đảm bảo kịp thời, đầy đủ, an toàn, tiết kiệm hợp lý.
- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ HSSV (nhà ăn HSSV) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, giá cả hợp lý, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm về sửa chữa, nâng cấp nhà ở, nhà ăn HSSV, các công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý trình Hiệu trưởng phê duyệt, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các dự án trong KTX (nếu có).
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thường xuyên HSSV nội trú thực hiện nội quy KTX, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong KTX.
- Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội HSSV, Giáo viên chủ nhiệm tạo điều kiện và tổ chức cho HSSV nội trú tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa tại nhà văn hóa và nhà thi đấu TDTT thuộc phạm vi quản lý.
         TIN TỨC BAN QLKTX         
         TIN NỔI BẬT