Thứ tư, 21/2/2024 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          SINH VIÊN > HỘI SINH VIÊN

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017, ngày 12 tháng 04 năm 2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" tỉnh Bắc Ninh lần thứ III, năm 2017. Với tên gọi ...đội tuyển Trường Cao đẳng Thống kê tham dự hội thi với tinh thần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với sinh viên các trường bạn trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Sau 4 phần thi: Theo dòng lịch sử, Nhà thông thái trẻ, Đi tìm chân lý, Ánh sáng soi đường với các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn; những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; con người Bắc Ninh trong hội nhập và phát triển; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX..., đội tuyển của nhà trường giành được giải Ba.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thi

 

 

thi1.jpg

 

 

thi2.jpg

 

         TIN NỔI BẬT