Thứ ba, 26/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

Căn cứ Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh năm 2017; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại văn bản số 137/HĐTS-CĐTK ngày 10/4/2017 về chỉ đạo công tác Tư vấn tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2017. Ban Tư vấn Tuyển sinh gửi Thông báo như sau:

Nội dung chi tiết của thông báo được lưu trong File đính kèm

         TIN NỔI BẬT