Thứ sáu, 19/4/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > TIN KHOA HỌC

Hội thảo “Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thống kê” được tổ chức vào 14h00 ngày 13 tháng 09 năm 2016 tại Trường Cao đẳng Thống kê. Tham dự Hội thảo là các giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục trong toàn trường. Sau khi nghiên cứu, phân tích, đánh giá các ý kiến tham luận của các đơn vị và  cá nhân tại Hội thảo,  TS Nguyễn Ngọc Tú - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ trì Hội thảo.

Nội dung chi tiết của Kết luận được lưu trong File đính kèm

TIN NỔI BẬT