Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
          >

+ DANH SÁCH THI K17E 20,27-8-2023:

- DS thi ngày 20-8-2023 - K17E - Ca sáng: File đính kèm

- DS thi ngày 20-8-2023 - K17E - Ca chiều: File đính kèm

- DS thi ngày 27-8-2023 - K17E - Ca sáng: File đính kèm

- DS thi ngày 27-8-2023 - K17E - Ca chiều: File đính kèm

+ DANH SÁCH THI K18E 20,27-8-2023:

- DS thi ngày 20-8-2023 - K18E- Ca sáng: File đính kèm

- DS thi ngày 20-8-2023 - K18E- Ca chiều: File đính kèm

- DS thi ngày 27-8-2023 - K18E- Ca sáng : File đính kèm

- DS thi ngày 27-8-2023 - K18E- Ca chiều: File đính kèm

+ DS thi ngày 20-8-2023 - K19E:  File đính kèm

TIN NỔI BẬT