Thứ sáu, 22/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

Số: 175/TB-CĐTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020

 

Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm

2020 các chuyên ngành:

1. Kinh tế phát triển                               2. Quản lý kinh tế

3. Quản trị kinh doanh                           4. Thống kê kinh tế

5.  Kế toán                                              6. Tài chính – Ngân hàng

1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp đại học các ngành thuộc khối Kinh tế, nếu tốt nghiệp đại học ngành

gần và các ngành khác phải học bổ sung kiến thức (có lịch cụ thể sau).

2. Hình thức đào tạo: Học các ngày thứ 7, chủ nhật

3. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

- Thí sinh Tải các loại giấy tờ trong hồ sơ tại đây: File đính kèm.

- Đăng ký online tại đường link: https://forms.gle/EQj9yy4xmh89AfzX8

4. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 20/5/2020 đến hết ngày 01/8/2020.

- Download tài liệu ôn thi gồm 2 file: File ôn thi 1 và File ôn thi 2

5. Môn thi và thời gian thi tuyển sinh: 

- Môn thi: Luận, Kiến thức kinh tế tổng hợp, Tiếng Anh.

- Thời gian thi: Ngày 20/09/2020.

6. Thời gian ôn thi: Dự kiến cuối tháng 8/2020.

7. Lệ phí:

- Học chuyển đổi: 600.000đ/môn học

- Xét hồ sơ và thi tuyển sinh  : 500.000 đ/thí sinh

8. Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Thống kê

* Chi tiết liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm - Trường Cao đẳng Thống kê

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.713; Di động: 0902.286.813 hoặc: 0913.186.525.

Website: http://cos.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn

 

  Nơi nhận:

-   Các cơ quan, doanh nghiệp;

-   Ban BT web;

-   Lưu VT, ĐT&QLKH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Ngọc Tú

         TIN NỔI BẬT