Thứ ba, 29/9/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Chuẩn đầu ra ngành Tài chính Ngân hàng

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

1.1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên Kiến thức tổng quát về kinh tế- tài chính: Nắm vững và thực hành đúng chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Kinh tế- Tài chính. Sinh viên được trang bị kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành cũng như khả năng tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ. Sinh viên có kiến thức về Tiền tệ - Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: công ty chứng khoán, công ty tài chính... và kiến thức về các hoạt động tài chính công ty, bao gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thẩm định tín dụng và các công cụ cơ bản để kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng khi cho vay, nghiệp vụ thanh toán trong thương mại quốc tế , nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ ngân hàng quốc tế.

- Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về hệ thống thông tin và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các ngân hàng thương mại. Đồng thời, sinh viên còn được trang bị thêm kiến thức chuyên môn về các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại như: kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch vàng, cho thuê tài chính, dịch vụ ngân hàng điện tử “e-banking” và các hoạt động dịch vụ khác.

- Trang bị cho sinh viên kiến thức và ứng dụng kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán; nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư; kiến thức về các công cụ khác trên thị trường phái sinh, Luật chứng khoán...

- Sinh viên nắm vững kiến thức và ứng dụng kiến thức chuyên môn để có thể phân tích - hoạch định và dự toán tài chính, phân tích và đánh giá hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư, khả năng thống kê, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính; phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh khác, ...

Có trình độ Tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm tin học ngân hàng, tin học kế toán thông dụng.

Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.

1.2. Kỹ năng

- Sinh viên có kỹ năng giải quyết một hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng; xử lý chứng từ và hạch toán, có khả năng tiếp cận nhanh chóng phần mềm giao dịch của các ngân hàng thương mại; có thể đọc, hiểu, xử lý và lập các chứng từ thương mại và chứng từ thanh toán trong thanh toán xuất nhập khẩu...

- Kỹ năng tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán; kỹ năng phân tích và đầu tư chứng khoán; kỹ năng môi giới và tư vấn chứng khoán.

- Kỹ năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính của các công ty; kỹ năng tổ chức, huy động và xây dựng cơ cấu vốn tối ưu; kỹ năng thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư. Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (soạn thảo văn bản, hợp đồng, tờ trình, báo cáo, đề án...; xử lý số liệu trên máy tính, sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác tại đơn vị, tìm kiếm thông tin trên intetnet...), lưu trữ tài liệu...

- Có khả năng làm việc độc lập; có văn hóa ứng xử giao tiếp, có kỹ năng làm việc theo nhóm và có khả năng thuyết trình, diễn thuyết,...

3. Thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước

- Tính kỷ luật cao, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Có tinh thần hòa đồng và hợp tác tốt với các thành viên trong và ngoài tổ chức

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn - Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhiệm được các chức danh nhân viên tác nghiệp tại Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng như tại các loại hình doanh nghiệp khác.

- Sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc tại các ngân hàng thương mại với vai trò nhân viên: trợ lý tín dụng, giao dịch, kế toán ngân hàng,...

- Sinh viên có thể công tác tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm...) với vai trò chuyên viên: tư vấn và môi giới chứng khoán, ....

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại với vai trò chuyên viên: kế toán, phân tích và hoạch định tài chính, ...

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Sinh viên có thể tự học tập, nghiên cứu để năng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý để đảm nhiệm các vị trí công tác cao hơn.

- Có thể học liên thông lên Đại học ngành Tài chính ngân hàng tại các Học viện, các trường đại học, hoặc có thể học liên thông lên các ngành đào tạo khác của các trường đại học thuộc khối kinh tế.

         TIN NỔI BẬT