Thứ tư, 24/4/2019 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Hiệp thương bầu đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên lần thứ X

Thực hiện Quyết định số 02 - QĐ/HSV ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, Hội sinh viên trường Cao đẳng thống kê được cử 01 đồng chí là sinh viên năm thứ nhất tham dự đại hội đại biểu Hội sinh viên lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngày 27/8/2018, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Thống kê tổ chức Hội nghị hiệp thương bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: đồng chí Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 13/12/2000, là sinh viên năm thứ nhất lớp Quản trị kinh doanh K14 do đã có nhiều hoạt động nổi bật trong các phong trào của nhà trường, hội sinh viên với 100% phiếu đồng ý.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Thống kê giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Toàn sắp xếp công việc và thực hiện theo sự điều động của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Thống kê lập danh sách báo cáo Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

         TIN NỔI BẬT