Chủ nhật, 17/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

Tư vấn Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2017


Hội đồng tuyển sinh lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2017. 
Căn cứ biên bản Hội nghị Tuyển sinh năm 2017 Trường Cao đẳng Thống kê ngày 6 tháng 12 năm 2016: “Tuyển sinh là vấn đề sống còn của Nhà trường, toàn bộ cán bộ giảng viên đều có trách nhiệm và tập trung vào công tác tuyển sinh, coi nhiệm vụ tuyển sinh là công tác trọng tâm năm 2017; Tiếp tục giao  mỗi cán bộ giảng viên 02 chỉ tiêu tuyển sinh; Bên cạnh công tác tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT vẫn duy trì những hình thức quảng bá truyền thống như phát tờ rơi, panô, áp phích, đăng ký trực tuyến…..”

Nội dung chi tiết của kế hoạch được lưu trong File đính kèm

         TIN NỔI BẬT