Cao đẳng thống kê Facebook
Skip Navigation Links
THÔNG BÁO - SỰ KIỆN
1 2
TIN TIÊU ĐIỂM

           THÔNG BÁO MỞ LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN THEO CHUẨN BỘ TTTT           THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022           THÔNG BÁO MỞ LỚP CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN HẠNG II/III           THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NĂM 2022 NGÀNH LUẬT, NGÔN NGỮ ANH, CNTT, TT-THƯ VIỆN           THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2022 NGÀNH LUẬT, NGÔN NGỮ ANH, CNTT, TT-THƯ VIỆN, KẾ TOÁN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM TUYỂN SINH, HỢP TÁC VÀ TƯ VẤN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
Địa chỉ: Đường Thành Cổ - Phường Vệ An - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0222)3 821.713 - 0944.470.002 - 0975.112.868 - 0912.721.184 Website: http://www.cos.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn/
Email:tuyensinhcdtk@gmail.com
THƯ VIỆN ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH