Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp các ngành đào tạo tại Trường Cao đẳng Thống kê


          Trường Cao đẳng Thống kê được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo 6 ngành học cụ thể như sau:

(Thí sinh có thể tải đăng ký tuyển sinh tại đây hoặc Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ www.cos.edu.vn)


1. Ngành Thống kê:

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc ở các cơ quan trong hệ thống thống kê nhà nước:

- Các phòng chuyên môn của các Cục thống kê (cấp tỉnh), các Chi cục thống kê cấp huyện

- Các Phòng thống kê thuộc các Bộ ngành...

- Các bộ phận thống kê thuộc các Tổ chức hoạt động xã hội

- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hệ thống thông tin....

- Các bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong các doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực.

- Các tổ chức có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Đặc biệt là trong các Ngân hàng, các quỹ tín dụng và các tổ chức trung gian tài chính khác.

- Các tổ chức, công ty chuyên nghiên cứu thị trường; tự thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư vấn kinh doanh và tiếp thị thông qua nghiên cứu thị trường.

* Sinh viên tốt nghiệp được học liên thông lên đại học chính quy tại trường hoặc các trường đại học khác.

 

2. Ngành Kế toán: (3 chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Tổng hợp; Kế toán – Kiểm toán).

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc tại Bộ phận kế toán:

-Các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước.

- Cơ quan Kiểm toán

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Cơ sở sản xuất vật chất, dịch vụ

- Doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực có thể đảm nhiệm các công việc như kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế, kiểm toán độc lập...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành Chuyên gia kế toán, Chuyên gia quản lý quỹ, Kiểm toán viên trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức kinh tế - Xã hội.

* Sinh viên tốt nghiệp được học liên thông lên đại học chính quy tại trường hoặc các trường đại học khác.

 

3. Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Tin học Kinh tế):

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm ở mọi tổ chức, đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong điều hành sản xuất, kinh doanh; các lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học… với một số vị trí như:

- Lập trình viên máy tính.

- Quản trị mạng máy tính.

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống thông tin trong các tổ chức kinh tế và xã hội.

- Chuyên viên phát triển và đảm bảo chất lượng phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng.

- Cán bộ các trung tâm Công nghệ thông tin của các tổ chức kinh tế và xã hội.

* Sinh viên tốt nghiệp được học liên thông lên đại học chính quy tại trường hoặc các trường đại học khác.

 

4. Ngành Tài chính ngân hàng:

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tài chính ngân hàng có thể công tác tại:

- Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng; Các tổ chức tài chính quốc tế, các công ty đa quốc gia; Các công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng với một số vị trí như:

- Giao dịch viên ở các phòng giao dịch

- Nhân viên tín dụng, nhân viên thẩm định, nhân viên kinh doanh ở phòng tín dụng, phòng thẩm định hoặc phòng kinh doanh

- Nhân viên thanh toán quốc tế ở phòng thanh toán quốc tế

- Nhân viên kinh doanh ngoại hối ở phòng kinh doanh ngoại tệ

- Nhân viên tiếp thị và phát triển sản phẩm mới của ngân hàng

- Nhân viên tư vấn sản phẩm và dịch vụ chung cho khách hàng.

* Sinh viên tốt nghiệp được học liên thông lên đại học chính quy tại trường hoặc các trường đại học khác.

 

5. Ngành Quản trị kinh doanh:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng ngành quản trị kinh doanh trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự, thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp hoặc làm việc trong các phòng chức năng của các cơ quan quản lý của nhà nước ở những vị trí làm việc sau:

- Nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên tài chính, nhân viên nhân sự ở các công ty đa quốc gia, chi nhánh văn phòng đại diện nước ngoài.

- Nhân viên làm việc ở phòng xuất nhập khẩu, giao nhận của các doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trong nước.

- Tự tạo lập doanh nghiệp, hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng trong môi trường quốc tế, hội nhập toàn cầu.

- Chuyên viên tổ chức sự kiện, quảng cáo & khuyến mãi tại các công ty dịch vụ marketing.

* Sinh viên tốt nghiệp được học liên thông lên đại học chính quy tại trường hoặc các trường đại học khác.

 

6. Ngành Kinh tế đầu tư:

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Kinh tế đầu tư có đủ điều kiện để làm việc tại

- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

- Các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

- Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp

- Các cơ quan thẩm định đầu tư như ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, trung tâm giao dịch - đấu giá tài sản

- Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp

 Các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế đầu tư:

- Thu thập, xem xét, phân tích các thông tin về tài chính và đầu tư của các công ty, cổ phiếu, chứng khoán và các thông tin đầu tư khác.

- Chuẩn bị các kế hoạch đầu tư cần thiết và các tài liệu đàm phán liên quan. 

- Lập và quản lý dự án đầu tư

- Quản lý vốn, nguồn vốn, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

- Quản lý đấu thầu…

- Lập, quản lý và thẩm định dự án.

* Sinh viên tốt nghiệp được học liên thông lên đại học chính quy tại trường hoặc các trường đại học khác.

 

Thí sinh có thể tải đăng ký tuyển sinh tại đây hoặc Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ www.cos.edu.vn

 


Thống kê truy cập