Cao đẳng thống kê Facebook
Skip Navigation Links
TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO
BỘ GD-ĐT
Thông báo tuyển sinh cao học Quản trị kinh doanh (đợt 2)

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:   302  /TB-CĐTK

Bắc Ninh, ngày 30  tháng 08  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Thời gian đào tạo: 18 - 24 tháng

3. Hình thức đào tạo: Ngoài giờ hành chính

4. Môn thi tuyển: Toán kinh tế, Kinh tế học, Tiếng Anh

5. Thời gian thi: dự kiến tháng 10 năm 2017

6. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh;

- Đã tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành Kinh tế phải học bổ sung kiến thức đại học 3 môn: Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Khoa học quản lý;

- Đã tốt nghiệp đại học không thuộc khối ngành Kinh tế phải học bổ sung kiến thức 6 môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Khoa học quản lý.

- Kinh nghiệm công tác chuyên môn:

+ Người có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh loại khá trở lên được dự thi tuyển sinh ngay sau khi tốt nghiệp đại học; người có bằng trung bình, trung bình khá phải có 01 năm kinh nghiệm công tác.

+ Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung kiến thức đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyển sinh và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản trị, quản lý.

Đăng ký và nhận hồ sơ:  Từ ngày 30/08/2017 đến hết 30/09/2017

Ôn thi: Tháng 10 năm 2017 (Thời gian ôn thi vào Thứ 7 và Chủ nhật)

Chi tiết liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Thống kê

Địa chỉ: Số 568 - Đường Thành Cổ - Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3.821.713 - 0902.286.813 (đ/c Nga) - 0913.556.560 (đ/c Chung)

Website: http://www.cos.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị;

- Ban biên tập web;

- Lưu VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

   (đã ký)

 TS.Nguyễn Ngọc Tú


  

THÔNG TIN TUYỂN SINH
THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH
    TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
    Số 568 Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
    ĐT: 02413.821713 - 0902.286.813 - 0913.186.525- 0984.781.822
    Email: tuyensinhcdtk@gmail.com