Cao đẳng thống kê Facebook
Skip Navigation Links
TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO
BỘ GD-ĐT
Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy - ngành điện tử - điện lạnh

BỘ KH & ĐT - TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

Số: 323 /CĐTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ Cao đẳng - hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Các ngành đào tạo:

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

40

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

40

2. Thời gian đào tạo:             Từ 2 đến 2.5 năm

3. Địa điểm đào tạo:             Trường Cao đẳng Thống kê

4. Hình thức tuyển sinh:       Xét tuyển

5. Đối tượng xét tuyển:         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

6. Hồ sơ và phương thức xét tuyển:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể nhận Phiếu đăng ký xét tuyển tại Văn phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Thống kê hoặc tải miễn phí mẫu phiếu tại File đính kèm

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

- Phương thức đăng ký xét tuyển:

+ Gửi hồ sơ qua email: tuyensinhcdtk@gmail.com

+ Nộp trực tiếp hồ sơ tại văn phòng tuyển sinh hoặc gửi qua đường bưu điện.

+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website:  www.cos.edu.vn

7. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT và nhập học:

Nhận hồ sơ từ ngày 15/9/2017

- Nhập học liên tục từ ngày 01/11/2017 cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Thống kê

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223 821 713    hoặc    0902 286 813   -   0974 009 656   -   0984 781 822

Website: http://cos.edu.vn

Facebook: http://www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn


           

 

HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)

 TS. Nguyễn Ngọc Tú


 

THÔNG TIN TUYỂN SINH
THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH
    TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
    Số 568 Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
    ĐT: 02413.821713 - 0902.286.813 - 0913.186.525- 0984.781.822
    Email: tuyensinhcdtk@gmail.com