Cao đẳng thống kê Facebook
Skip Navigation Links
TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO
BỘ GD-ĐT
Quy chế tuyển sinh của Trường Cao đẳng Thống kê năm 2017

Quyết định ban hành qui chế tuyển sinh lưu trong  File đính kèm

Qui chế tuyển sinh năm 2017 lưu trong File đính kèm

THÔNG TIN TUYỂN SINH
THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH
    TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
    Số 568 Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
    ĐT: 02413.821713 - 0902.286.813 - 0913.186.525- 0984.781.822
    Email: tuyensinhcdtk@gmail.com