Cao đẳng thống kê Facebook
Skip Navigation Links
TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO
BỘ GD-ĐT
Các thông tin cần thiết phục vụ công tác Tư vấn tuyển sinh năm 2017

Để trang bị cho cán bộ giảng viên và thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh một số nội dung cần thiết, thống nhất khi thực hiện tư vấn tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2017, Hội đồng tuyển sinh tóm tắt sơ lược những vấn đề cần thiết, tùy từng đối tượng tiếp cận cụ thể để thuyết trình khi thực hiện nhiệm vụ.

THÔNG TIN TUYỂN SINH
THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH
    TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
    Số 568 Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
    ĐT: 02413.821713 - 0902.286.813 - 0913.186.525- 0984.781.822
    Email: tuyensinhcdtk@gmail.com