Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Trường Cao đẳng Thống kê tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”


     Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy, được sự đồng ý của Thành ủy Bắc Ninh, ngày 22/8/2016, Trường Cao đẳng Thống kê đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.


     Thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên  nhà trường. Đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết.

     Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày 3 chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua Hội nghị, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường đã nắm bắt được những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.

     Sau Hội nghị, các chi bộ tổ chức thảo luận và viết thu hoạch.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Ủy viên Ban thường vụ

- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy truyền đạt nghị quyết

 

   Đồng chí Nguyễn Tiến Đông, Phó Bí thư Đảng ủy kết luận Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị


Thống kê truy cập