Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Quyết định công nhận và Danh sách trúng tuyển liên thông cao đẳng lên đại học, đợt thi tháng 11 năm 2014 tại Trường Cao đẳng Thống kê


 Nhà trường Thông báo Quyết định công nhận và Danh sách trúng tuyển liên thông cao đẳng lên đại học, đợt thi tháng 11 năm 2014 tại Trường Cao đẳng Thống kê như sau:

Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển Cao đẳng liên thông khóa 10 - Hệ chính quy - Kỳ thi năm 2014


     Nhà trường thông báo Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển Cao đẳng liên thông khóa 10 - Hệ chính quy - Kỳ thi năm 2014 như sau:

Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, dành riêng cho sinh viên Trường Cao đẳng Thống kê của Đại học Word City College - Philipin


Trường Cao đẳng Thống kê thông báo Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, dành riêng cho sinh viên Trường Cao đẳng Thống kê của Đại học Word City College - Philipin như sau:

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Hệ VLVH


Trường Cao đẳng Thống kê liên kết với Trường Đại học Kinh tế và QTKD ( ĐH Thái Nguyên) Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Hệ VLVH như sau:

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Cao đẳng chính quy năm 2014


Trường Cao đẳng Thống kê Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Cao đẳng chính quy năm 2014 như sau:

Thông báo tuyển sinh năm 2014 của Trường Cao đẳng Thống kê


Trường Cao đẳng Thống kê Thông báo tuyển sinh năm 2014 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo Kế toán trưởng


Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tổ chức tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ Kế toán trưởng, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh năm 2014 của Trường Cao đẳng Thống kê


Trường Cao đẳng Thống kê Thông báo tuyển sinh năm 2014 như sau:

 

Trang : 1 [2]

Thống kê truy cập