Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh


     Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

 Thống kê truy cập