Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016


     Ngày 29 tháng 7 năm 2016, Tổng cục Thống kê đã ra Thông báo số 102/TB-TCTK về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016.

     Toàn văn thông báo xem theo đường link dưới đây:

http://www.gso.gov.vn/ItemPreview.aspx?ItemID=15893Thống kê truy cập