Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội thảo "Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thống kê"


          Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Thống kê đã tổ chức Hội thảo "Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thống kê".

 

          Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá các ý kiến tham luận của các đơn vị, cá nhân trình bày tại Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng - Chủ trì Hội thảo đã có Kết luận, nội dung cụ thể như sau:Thống kê truy cập