Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Danh sách Cán bộ viên chức dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016


     Ngày 25 tháng 1 năm 2016, Ban lương nhà trường đã họp xét và dự kiến Danh sách Cán bộ viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 như sau:

 

Giới thiệu về Phòng Tổ chức - Hành Chính


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức – Hành chính
 

Trang : [1]

Thống kê truy cập