Chủ nhật, 29/11/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
KHOA THỐNG KÊ
1. Giới thiệu về giảng viên Khoa Thống kê:
Tổng số giảng viên trong khoa: 10
Trong đó:  Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh: 01;  Thạc sỹ: 07;  Cử nhân: 01
*Trưởng khoa:  TS. Nguyễn Thị Huệ
*Phó Trưởng khoa: Ths.NCS. Trần Hồng Nhạn
*Danh sách giảng viên: 

TT Họ và tên Trình độ
01 Bùi Thị Bích Cử nhân
02 Trương Đăng Kha Thạc sỹ
03 Nguyễn Văn Chiến Thạc sỹ
04 Lê Thị Thành Thạc sỹ
05 Đoàn Thị Huyền Thạc sỹ
06 Đỗ Thùy Linh Thạc sỹ
07 Nguyễn Thị Hương Thạc sỹ
08 Hoàng Thị Thu Thạc sỹ
2. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Khoa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
b/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đào tạo của Khoa.
c/ Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
d/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chỉ đạo thực tập nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
đ/ Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cho ngành học và chuyên ngành thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.
g/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên thuộc Khoa theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.
h/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa.
i/ Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thuộc ngành nghề đào tạo của Khoa trong đội ngũ giảng viên và HSSV.
k/ Quản lý các trung tâm thực hành nghề nghiệp thuộc Khoa (nếu có).
l/ Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo thuộc chuyên môn quản lý của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. Các học phần Khoa giảng dạy:
STT HỌC PHẦN
01 Nguyên lý thống kê
02 Thống kê kinh tế
03 Thống kê xã hội
04 Tin học thống kê
05 Thống kê dân số
06 Thống kê thương mại dịch vụ
07 Phân tích hoạt động kinh doanh
08 Thống kê doanh nghiệp
09 Thống kê mức sống hộ gia đìnhc
10 Phương pháp điều tra chọn mẫu trong thống kê
4. Định hướng phát triển:
- Hoàn thiện tổ chức của khoa: cơ cấu bộ máy, đủ số lượng giảng viên.
- Nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên, đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo cử nhân cao đẳng, cử nhân đại học, thạc sỹ kinh tế.
- Nghiên cứu khoa học có hiệu quả thiết thực.
- Tăng cường đào tạo chuyên sâu và đào tạo nhiều cấp, nhiều hình thức.
- Ổn định và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác thống kê trong xã hội.
- Mở rộng và nâng cấp đào tạo, hòa nhập với thế giới về chất lượng, đẳng cấp đào tạo Thống kê.
                 
         TIN NỔI BẬT