Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Tư vấn tuyển sinh cho sinh viên cao đẳng khóa 8


     Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, sáng 18/5/2015, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức tư vấn tuyển sinh cho sinh viên cao đẳng khóa 8.

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tin học Kinh tế


(Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005)
 

20 năm xây dựng và trưởng thành


Cách đây 20 năm, ngày 05/6/1990, Tổng cục Thống kê đã có quyết định số 99/TCTK-QĐ về việc thành lập "Tổ môn Tin học và máy vi tính" thuộc Trường Cán bộ Thống kê T.w
 

Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin

Trang : [1]

Thống kê truy cập