Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Kế hoạch tổ chức Hội nghị các Tổ công đoàn và Dự thảo Báo cáo tổng kết- Phương hướng công tác Công đoàn Trường


Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Thống kê, nhiệm kỳ 23 (2010-2012) đã họp thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Trường nhiệm kỳ 23 (2010-2012) và Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 24 (2012-2015).


 

BCH Công đoàn cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên để chuẩn bị tiến hành Hội nghị các Tổ công đoàn và các bước chuẩn bị Đại hội công đoàn Trường dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2012.

     Toàn văn kế hoạch tổ chức Hội nghị các Tổ công đoàn như sau:

   

 

 

 

 Dự thảo : Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Trường nhiệm kỳ 23 (2010-2012) và Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 24 (2012-2015) xem tại đây


Thống kê truy cập