Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê năm 2016


    Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TCTK về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê năm 2016. Cụ thể như sau:

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê - Văn phòng, trình độ Cao đẳng


     Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê đã ký Quyết định ban hành "Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê - Văn phòng, trình độ Cao đẳng"; Nội dung cụ thể như sau:

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh


CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế đầu tư


CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ ĐẦU TƯ

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính Ngân hàng


CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

Tư vấn tuyển sinh cho sinh viên cao đẳng khóa 8


     Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, sáng 18/5/2015, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức tư vấn tuyển sinh cho sinh viên cao đẳng khóa 8.

Giới thiệu về Bộ môn GDQP và GDTC


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn GDQP và GDTC

Giới thiệu về Bộ môn Lý luận chính trị


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Lý luận chính trị

Giới thiệu về Bộ môn cơ sở


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn cơ sở

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tin học Kinh tế


(Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005)
 

20 năm xây dựng và trưởng thành


Cách đây 20 năm, ngày 05/6/1990, Tổng cục Thống kê đã có quyết định số 99/TCTK-QĐ về việc thành lập "Tổ môn Tin học và máy vi tính" thuộc Trường Cán bộ Thống kê T.w
 

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp


Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê Kinh tế - xã hội


Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005
 

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tiếng Anh Kinh doanh


Ban hành kèm theo quyết định số 524 /QĐ-CĐTK ngày 12/12/2009
 

Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ

Giới thiệu về Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin

Giới thiệu về Khoa Kế toán- Tài chính


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Kế toán- Tài chính

Giới thiệu về Khoa Thống kê


 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Thống kê

Trang : [1]

Thống kê truy cập