Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Điểm học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017 của CĐ chính quy K11


Bảng điểm


Xem tại đây

Lưu ý: điểm THVP của các lớp khóa 11 chưa có.


Thống kê truy cập