Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Đề án tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Thống kê


     Căn cứ vào Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính qui và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2016, Trường Cao đẳng Thống kê xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy của trường năm 2016 như sau:


1. Phương thức tuyển sinh

     Từ năm 2016, Trường Cao đẳng Thống kê tuyển sinh trong cả nước hệ cao đẳng chính quy theo phương thức xét tuyển. Đối tượng tuyển: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

     Đối với thí sinh đăng ký hệ tuyển sinh liên thông, nhà trường sẽ tổ chức thi riêng theo qui định của thông tư 55/2012/TT-BGDĐT gồm một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành.

1.1. Tiêu chí xét tuyển: Có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với thí sinh thi tốt nghiệp năm 2016).

1.2. Ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh:

Tên trường,

Ngành học

hiệu

trường

ngành

Dự kiến

chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

 

Trường Cao đẳng Thống kê

 

CTE

 

 

700

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

 

 

 

Số 568, Đường Thành Cổ Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng:

 

Thống kê

 

C460201

120

Kế toán

 

C340301

240

Hệ thống thông tin kinh tế

 

C340405

40

Tài chính Ngân hàng

 

C340201

100

Quản trị kinh doanh

 

C340101

100

Kinh tế đầu tư

 

C100101

100

1.3. Nguyên tắc xét tuyển

     Trường Cao đẳng Thống kê sẽ tổng hợp kết quả điểm thi tốt nghiệp nhằm lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại trường. Trong mỗi đợt xét tuyển, trường sẽ xác định thí sinh trúng tuyển theo kết quả tổng điểm các môn thi tốt nghiệp và các điểm ưu tiên (nếu có) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh qui định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với thí sinh đã được thông báo trúng tuyển trừ trường hợp có lý do chính đáng.

2. Hồ sơ và qui trình xét tuyển

2.1. Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Đơn xin xét tuyển (Theo mẫu của trường);

- Học bạ THPT và bảng điểm thi tốt nghiệp (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

- 3 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên ở mặt sau;

- 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo kết quả xét tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (Nếu là đối tượng ưu tiên theo quy định của BGD&ĐT).

2.2. Thời gian:

     * Thời gian: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Sau mỗi đợt xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường sẽ thông báo công khai đợt xét tuyển tiếp theo trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng khác về điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu cần tuyển, thời gian công bố kết quả xét tuyển, v.v…

2.3. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển

     - Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

     - Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thống kê truy cập