Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Trường Cao đẳng Thống kê tăng cường công tác giữ gìn nội quy và vệ sinh phòng ở tại Ký túc xá


Nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên nội trú có môi trường sinh hoạt tốt nhất, đảm bảo an ninh, nền nếp và cảnh quan xanh, sạch; được sự nhất trí của Ban giám hiệu, ngày 4 tháng 11 năm 2014, Ban Quản lý Ký túc xá kết hợp với Đoàn thanh niên nhà trường đã quyết định thành lập và cho ra mắt  “Đội tự quản Ký túc xá Trường Cao đẳng Thống kê”.

Giới thiệu về Ban Quản lý Ký túc xá


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Ký túc xá

Trang : [1]

Thống kê truy cập