Thứ ba, 26/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
TRẠM Y TẾ
1. Giới thiệu Trạm y tế:
Tổng số cán bộ trong trạm: 03
Trong đó:  Tiến sỹ: 00; Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh: 00;  Thạc sỹ: 00
*Trạm trưởng:  BS. Hoàng Thị Nga
*Phó Trạm trưởng: 
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Hoàng Thúy Điệp Y sỹ
02 Nguyễn Thị Bông Sơ cấp
2. Chức năng:
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và Học sinh sinh viên nhà trường.
3. Nhiệm vụ:
- Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, kỳ học, khoá học, báo cáo Hiệu trưởng quyết định.
- Thực hiện các công tác về y tế, truyền thông dân số, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và Học sinh sinh viên nhà trường theo quy định.
- Định kỳ hàng năm lập kế hoạch và tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên và HSSV. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường cơ quan, vệ sinh học đường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, giữ gìn cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm, nguồn nước.
- Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và các hoạt động y tế khác trong phạm vi nhà trường.
- Phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định
         TIN TỨC TRẠM Y TẾ         
         TIN NỔI BẬT