Thứ ba, 26/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
1. Giới thiệu Phòng Công tác học sinh sinh viên:
Tổng số cán bộ trong phòng: 04
Trong đó:   Thạc sỹ: 01; Cử nhân - đang học cao học: 01; Cử nhân: 02
*Trưởng phòng:  Ths.Nguyễn Thị Bích Diệp
*Phó Trưởng phòng: 
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Trần Quốc Hoàng Cử nhân
02 Trương Thị Thùy Dương Cử nhân - Đang học cao học
03 Nguyễn Thị Kim Đức Cử nhân
2. Chức năng:
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác học sinh sinh viên.
3. Nhiệm vụ:
- Lập hồ sơ theo dõi, quản lý toàn diện công tác HSSV, phối hợp với các Khoa, Phòng, giáo viên chủ nhiệm theo dõi việc xét điểm rèn luyện của HSSV. Đề nghị Hiệu trưởng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích trong học tập và rèn luyện, kỷ luật HSSV vi phạm các Quy chế, quy định của trường. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý HSSV.
- Phối hợp theo dõi, đôn đốc HSSV nộp học phí. Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực hiện Quy chế, nội quy, chương trình học tập và khuyến khích phát triển tài năng, nghiên cứu khoa học, công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ nghiêm nội quy, kỷ luật nhà trường trong HSSV.
- Theo dõi, thực hiện công tác giải quyết chế độ chính sách đối với HSSV.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng HSSV, báo cáo kịp thời tới Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến HSSV.
 - Thực hiện báo cáo về công tác học sinh sinh viên đối với cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý cấp trên.
- Chủ trì và tổ chức thực hiện việc học chính trị đầu khoá, cuối khoá, công tác giáo dục truyền thống nhà trường, tuần sinh hoạt công dân theo Quy chế công tác HSSV. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội HSSV và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức nói chuyện thời sự ngoại khoá cho HSSV. Có biện pháp kịp thời ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các luồng tư tưởng, văn hoá đồi truỵ, các tệ nạn xã hội trong HSSV.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng, Đoàn TN, Hội HSSV tổ chức các phong trào thi đua, thi học sinh giỏi, văn hoá văn nghệ, TDTT, phát thanh, tuyên truyền trong HSSV. Định kỳ tổ chức cho HSSV gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo nhà trường.
- Phối hợp quản lý nơi ăn, nơi ở của HSSV: ngăn nắp, an toàn, trật tự, vệ sinh. Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao của HSSV nội trú nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo HSSV.
- Tổ chức các hội nghị về quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý HSSV ngoại trú theo Quy chế HSSV ngoại trú, quản lý hồ sơ tạm trú của HSSV.
4. Những hoạt động chính
 - Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong HSSV
- Hướng dẫn HSSV thực hiện các quy định, quy chế của nhà trường, của Bộ GD&ĐT - Quản lý hồ sơ HSSV hệ chính quy
- Theo dõi tổng hợp chấm điểm rèn luyện và giải quyết các chế độ chính sách, học bổng, học phí, khen thưởng, kỷ luật, vay vốn ưu đãi trong HSSV
 - Quản lý HSSV ở nội trú, ngoại trú
- Trực ngoài giờ hành chính, bảo vệ khu nội trú, mở loa đài phục vụ khu nội trú
5. Phương hướng công tác
- Tuyên truyền, giáo dục HSSV quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bênh thành tích trong giáo dục".
- Tiếp tục duy trì kiểm tra HSSV tự giác chấp hành tốt giờ tự học, giờ lên lớp, các buổi học ngoại khóa, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Theo dõi, tổng hợp chấm điểm rèn luyện và giải quyết các chế độ, chính sách, học bổng, học phí, khen thưởng, kỷ luật, vay vốn ưu đãi trong HSSV chính xác, công bằng, công khai và dân chủ.
- Nâng cao chất lượng phòng ở, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu nội trú.
- Phối hợp với các đơn vị, phòng ban trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên, công an, chính quyền địa phương, gia đình quản lý tốt HSSV ở nội, ngoại trú.
- Tăng cường đổi mới công tác quản lý khu nội trú (KTX), quản lý HSSV ngoại trú, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong HSSV.
         TIN TỨC         
         TIN NỔI BẬT