Thứ hai, 28/5/2018 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          >
Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016

Ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016.

Tham dự buổi Họp báo có Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Hà Minh Mạnh, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: TCTK, Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Đăng ký Kinh doanh, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Bộ, Ngành liên quan; đại diện các báo, đài, truyền hình thông tấn trung ương và địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020” giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và công bố Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; định kỳ hàng năm khảo sát, đánh giá, xếp hạng và công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Bộ”.

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định số 435/QĐ-BKHĐ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao: (1) TCTK chủ trì xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các Bộ, ngành.

Trong khuôn khổ buổi Họp báo, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK Giới thiệu một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 và giai đoạn 2000-2015. Bao gồm một số nội dung chính: (1) Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2016; (2) Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố bình quân giai đoạn 2000-2015.

Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình phát triển doanh nghiệp, những khó khăn tồn tại và hướng giải quyết. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các cơ quan liên quan giải đáp thoả đáng.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo

 

hopbao1.jpg

 

hopbao2.jpg

 

hopbao3.jpg

 

 

 

 

         TIN NỔI BẬT