Thứ hai, 28/5/2018 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          >
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế 2017

Chiều 3/4/2017, UBND tỉnh Hà Tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế năm 2017 để triển khai thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh, Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ đầu tháng 9/2016, UBND tỉnh đã ban hành các công văn chỉ đạo về việc chuẩn bị triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ngày 7/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, BCĐ gồm 13 thành viên và Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra tỉnh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập BCĐ, tổ thường trực giúp việc BCĐ từ cấp huyện đến cấp xã.  Đến nay, BCĐ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã chia theo tình trạng hoạt động theo đúng kế hoạch của BCĐ trung ương.  

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 được tiến hành từ ngày 15/3/2017, sẽ triển khai tiến hành thu thập thông tin ở khối doanh nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp và khối hành chính- sự nghiệp. Giai đoạn 2, được tiến hành từ ngày 1/7/2017, sẽ triển khai thu thập thông tin đối với khối cá thể và tôn giáo.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh cho rằng: để thực hiện kế hoạch Tổng điều tra một cách hiệu quả, cần chú trọng công tác tuyên truyền. Theo đó, huy động tối đa các hình thức tuyên truyền, nhằm tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch cuộc Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và cộng đồng; cần phải bổ sung nhiệm vụ kiểm tra các cơ quan truyền thông...

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã thực hiện sau 5 tháng triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh một số công việc trọng tâm trong thời gian tới: (1) Tuyển chọn đội ngũ điều tra viên, giám sát viên đáp ứng được nhân lực cho cuộc Tổng điều tra; (2) Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thông cơ sở để mọi đối tượng điều tra công tác tốt với BCĐ Tổng điều tra các cấp nhằm hoàn thành kế hoạch điều tra; (3) BCĐ các cấp cần, phân công thành viên BCĐ phụ trách địa bàn, nhằm giải đáp vướng mắc ngay từ cơ sở để cuộc Tổng điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch và thu được kết quả tốt.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

 

hatinh1.jpg

hatinh2.jpg

hatinh3.jpg

hatinh4.jpg

 

         TIN NỔI BẬT