Thứ năm, 6/10/2022 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          >

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (Đề án NOE) với mục tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn phạm vi, quy mô của nền kinh tế, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ thống kê nói chung và nghiệp vụ biên soạn tài khoản quốc gia nói riêng, từng bước tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ thống kê quốc tế, góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Sáng ngày 15/3/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo khoa học về khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu nhằm xem xét, thống nhất, chuẩn hóa khái niệm và đặc điểm nhận dạng của khu vực kinh tế phi chính thức, đơn vị phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu để lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp. Đây là 2 trong 5 thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) thuộc phạm vi của thống kê.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); đại diện các Vụ chuyên môn, các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, giám sát phương án điều tra thuộc cơ quan TCTK, Viện Khoa học Thống kê và đại diện một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hôi thảo, các đại biểu đã được nghe các kết quả nghiên cứu về: (1) Khu vực kinh tế phi chính thức: khuyến nghị quốc tế và đề xuất áp dụng ở Việt Nam; (2) Lao động có việc làm phi chính thức – quan điểm của ILO và phương pháp tiếp cận của Việt Nam; (3) Kinh nghiệm quốc tế về khu vực kinh tế phi chính thức và trường hợp Việt Nam; (4) Hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận để thống nhất khái niệm và phân chia chính xác các hoạt động kinh tế vào các thành tố của khu vực NOE theo đúng bản chất kinh tế, phù hợp với phương pháluậnnhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu khi thực hiện triển khai Đề án NOE.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê (TCTK) trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK) trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo
Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (TCTK) trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo
         TIN NỔI BẬT