Chủ nhật, 14/8/2022 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          >

Sáng ngày 19/2/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vinh dự được đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm và làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ. Tham dự trực tiếp tại buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng theo dõi buổi làm việc qua cầu truyền hình tại 5 điểm cầu của các đơn vị thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo những kết quả đạt được của ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau 3 năm thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng tại buổi làm việc đầu tiên với Bộ trong nhiệm kỳ vào ngày 21/4/2016, trên các lĩnh vực. Trước hết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chính phủ; đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng thể chế; quyết tâm tháo gỡ những nút thắt, khó khăn, vướng mắc; chủ động nghiên cứu, xây dựng, kiến tạo những cơ chế, thể chế, động lực mới vượt trội, hiệu quả hơn, đón bắt được những xu hướng tiến bộ mới của thế giới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, giải phóng nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Thứ hai, có nhiều đổi mới hiệu quả, nhạy bén, kịp thời trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm của một cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thứ ba, giữ vững được ngọn cờ cải cách, luôn đi đầu trong đổi mới, nhất là trong công tác kế hoạch hóa, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ tư, thu được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ trong công tác tổ chức cán bộ, thể hiện sự quyết tâm trong cải cách, đổi mới; mạnh dạn và tin tưởng cán bộ trẻ, có trình độ, có đạo đức trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo. Trong thời gian qua, Bộ đã có sự thay thế và chuyển giao lãnh đạo giữa một số cán bộ chủ chốt. Đến nay, Bộ đã hoàn thành công tác bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp Thứ trưởng, trong đó 3/5 đồng chí Thứ trưởng là cán bộ trẻ (dưới 50 tuổi), có năng lực, trình độ, bản lĩnh, trí tuệ đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng nhiều và phức tạp, góp phần tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược có chất lượng cho Đảng và Nhà nước.

Sau báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là báo cáo cụ thể về kết quả hoạt động của một số đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vị trí đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu về kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Theo Thủ tướng, trong năm 2018 nói riêng và những năm gần đây nói chung, ngành kế hoạch đầu tư đạt được nhiều thành quả: Kịp thời đánh giá các rủi ro, hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp; Hoàn thiện thể chế trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, qua đó, bãi bỏ quy hoạch gây cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; Mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf…; Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị quyết về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi đối đa cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập; Hoàn thành báo cáo kiểm kê đánh giá thực chất các nguồn lực của nền kinh tế theo kết luận của Bộ Chính trị; Thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư nước ngoài;… Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ kế hoạch và Đầu tư cần thẳng thắn nhìn nhận một số yếu kém cần khắc phục như công tác đánh giá quản lý giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác quản lý, phân bổ còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt; công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều bất cập…

Tiếp sau đó, Thủ tướng nêu ra những thách thức đối với Việt Nam mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần lưu tâm như: Bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp; Nguy cơ Việt Nam tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình là rất lớn; Nhiều vấn đề văn hóa, xã hội nổi lên có thể kìm hãm sự phát triển, chênh lệch giàu nghèo có xu hướng gia tăng, vấn đề nhân khẩu học, già hóa dân số đang tạo nên những áp lực lớn đối với hệ thống an sinh xã hội và tương lai phát triển bền vững của Việt Nam; Những thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường, tài nguyên đang ngày càng trở nên cấp bách, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước; Nguy cơ về tham nhũng tiêu cực ở một bộ phận cán bộ… Thủ tướng đồng thời đặt ra 5 bài toán lớn đối với Bộ kế hoạch và Đầu tư và yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chính sách, giải pháp cụ thể.

Với các định hướng, tầm nhìn vào năm 2030 là Việt Nam hướng tới trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, huy động mọi nguồn lực, cần đánh giá, hiểu rõ mục tiêu, những định hướng chiến lược, các lĩnh vực cần tập trung cải cách, đổi mới, tiếp tục xây dựng thể chế vượt trội, hiệu quả hơn; luôn phấn đấu xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng ghi nhận công tác chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2015 mà Bộ KH&ĐT có vai trò chủ đạo trong Tổ Biên tập và đưa ra 5 yêu cầu mới đối với Bộ KH&ĐT trong giai đoạn tới, đồng thời ghi nhận những kiến nghị cũng như ủng hộ những đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại báo cáo.

Đáp từ sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng đối với Bộ kế hoạch và Đầu tư và xác định 5 yêu cầu mới mà Thủ tướng đặt ra đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn tới và công tác xây dựng chiến lược là tư tưởng chỉ đạo quan trọng để chuyển hóa thành năng lượng, động lực và tự tin thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2019. Thay mặt cán bộ công chức viên chức ngành kế hoạch và đầu tư, Bộ trưởng xin hứa quyết tâm giữ vững ngọn cờ cải cách và thắp sáng ngọn lửa đổi mới, dũng cảm vượt qua chính mình, hiện thực hóa khát vọng về phát triển đất nước, đổi mới sáng tạo, kiến tạo và phát triển, vươn lên, cống hiến và không ngừng củng cố phát huy sự đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của cơ quan đầu ngành trong quản lý nhà nước tham mưu chiến lược cho Đảng, Chính phủ giúp đất nước ngày một phát triển. Bước sang năm 2019 với chủ đề là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả và bứt phá, Bộ sẽ tiên phong đi đầu và bắt tay ngay vào trong các công việc được giao từ đầu năm.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc của Thủ tướng với Bộ KH&ĐT:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Bộ KH&ĐT
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tại buổi làm việc của Thủ tướng với Bộ KH&ĐT
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Bích Lâm trình bày báo cáo kết quả hoạt động của TCTK

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Nguồn http://www. gso.gov.vn

         TIN NỔI BẬT