Thứ tư, 24/4/2019 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          >
Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023)

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, tại Hà Nội, Hội Thống kê Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023). Ông Nguyễn Văn Tiến, chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II chủ trì Đại hội. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đặng Vũ Minh, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Trường Cao đẳng thống kê, một số Cục Thống kê và Chi hội thống kê địa phương.

Hội Thống kê Việt Nam (Vietnam Statistical Assosiation, viết tắt là VSA) được thành lập năm 2006 đã đáp ứng mong muốn góp phần phát triển hơn nữa sự nghiệp thống kê của đông đảo cán bộ ngành Thống kê từ Trung ương đến địa phương, từ những cán bộ đã nghỉ hưu đến những người đang công tác. Sự ra đời của VSA không những phù hợp với tình hình trong nước về mở rộng xã hội hóa các hoạt động nghề nghiệp, mà còn phù hợp với xu hướng chung của thế giới về tăng cường hoạt động thống kê thông qua các Hội Thống kê. Đến nay, VSA có 22 Chi hội và 371 hội viên, tổ chức thành công Đại hội toàn thể lần thứ nhất (2006), lần thứ hai (2012). Đến nay, nhiệm kỳ hoạt động lần thứ hai của Hội đã kết thúc, Hội đã nghiêm túc rà soát, đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ hai và dự kiến đề xuất hướng đi tiếp theo cho thời kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội nhiệm kỳ III đã hoàn thành toàn bộ công việc theo chương trình và quyết nghị. Đại hội thông qua các báo cáo: (1) Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2012-2017) và chương trình hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội Thống kê Việt Nam; (2) Báo cáo Đề nghị giữ nguyên điều lệ Hội Thống kê Việt Nam; (3) Báo cáo Thu chi tài chính của Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II; (4) Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II.

Những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023 được xác định: (1) Tiếp tục hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức các phòng, ban, trung tâm và các quy chế hoạt động của Hội; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tạo nguồn kinh phí, phát triển hội viên và các chi hội thống kê ở cơ sở; (2) Về công tác chuyên môn nghiệp vụ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Chủ động và tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật thống kê, phương pháp luận thống kê và nâng cao chất lượng số liệu nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển Ngành Thống kê; Tăng cường hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thống kê với Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành liên quan; Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ điều tra, phân tích thống kê và dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng có nhu cầu trong xã hội; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xuất bản các ấn phẩm thống kê; Mở rộng quan hệ hợp tác với các bộ ngành và các hội nghề nghiệp, hướng tới phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

Toàn thể các đại biểu tham dự nhất trí bầu ra 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành và 3 đồng chí trong Ban Kiểm tra Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên giữ vững sự đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống yêu ngành, yêu nghề; ý thức đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên, cũng như trách nhiệm của công dân, thực hiện tốt Điều lệ Hội; nỗ lực phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của Hôi trong nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Ông Nguyễn Văn Tiến, chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II chủ trì Đại hội
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu chỉ đạo Đại hội
GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Ban chấp hành mới nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt Đại hội

 

Toàn cảnh Đại hội
         TIN NỔI BẬT