Thứ ba, 29/9/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế đầu tư

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ ĐẦU TƯ

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

1. Kiến thức

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin,Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Có kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế và ngành Kinh tế đầu tư: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển,... và có thể vận dụng vào việc học các môn chuyên môn và chuyên ngành.

Có kiến thức chuyên môn vững vàng về lĩnh vực lập dự án và quản lý các dự án đầu tư; áp dụng các mô hình quản lý hiện đại trong quản lý dự án; tổ chức và quản lý hoạt động đấu thầu tư vấn đầu tư, quản lý rủi ro trong đầu tư, đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán…

Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm thông dụng trong công tác quản lý dự án đầu tư.

Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.

2. Kỹ năng

Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình kinh tế, đầu tư và thị trường vốn, tài chính, thị trường chứng khoán

Kỹ năng đánh giá các rủi ro và cơ hội đầu tư, xác định được cơ hội đầu tư nào là tốt nhất.

Kỹ năng lập các hoạt động, hướng dẫn và thủ tục đầu tư cơ bản; đảm bảo các giao dịch được tiến hành theo đúng các hướng dẫn và thủ tục của công ty.

Kỹ năng đảm bảo tuân thủ các hạn mức đầu tư, các thay đổi về quy định và chuẩn bị các báo cáo; theo dõi các vấn đề về đầu tư để hổ trợ các (công ty) khách hàng.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

3. Thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng. Luôn đề cao ý thức nghề nghiệp;

Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh và tinh thần học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân;

Tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc.

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Kinh tế đầu tư có đủ điều kiện để làm việc tại

- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

- Các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

- Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp

- Các cơ quan thẩm định đầu tư như ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, trung tâm giao dịch - đấu giá tài sản

- Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp

Các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế đầu tư:

- Thu thập, xem xét, phân tích các thông tin về tài chính và đầu tư của các công ty, cổ phiếu, chứng khoán và các thông tin đầu tư khác.

- Chuẩn bị các kế hoạch đầu tư cần thiết và các tài liệu đàm phán liên quan.

- Lập và quản lý dự án đầu tư

- Quản lý vốn, nguồn vốn, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

- Quản lý đấu thầu…

- Lập, quản lý và thẩm định dự án.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể học liên thông lên các ngành Kinh tế đầu tư, hoặc liên thông đào tạo khác của các trường đại học thuộc khối kinh tế như trường Đại học Thương mại, trường đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh…

         TIN NỔI BẬT