Thứ tư, 3/6/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tin học Kinh tế

(Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005)

1. Kiến thức
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực toán học, khoa học kỹ thuật, quản trị học và kinh tế học. Có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Nắm vững các nguyên tắc, phương pháp và hoạt động nghề nghiệp máy tính và công nghệ thông tin; Nắm vững cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị mạng…; nguyên lý và phương pháp thiết kế các hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, cơ sở lập trình; phương pháp phân tích, thiết kế và triển khai quản trị hệ thống thông tin mạng (gồm cả phần cứng và phần mềm) có quy mô nhỏ và vừa;
Hiểu các nguyên tắc đảm bảo chất lượng, các phương pháp và quy trình đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin; Bảo trì hệ thống và quản trị mạng
Có khả năng vận hành các phần mềm trong quản lý nhân sự và kinh tế, đặc biệt các phần mềm trong công tác thống kê và kế toán.
Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.
2. Kỹ năng
Thực hiện khảo sát, phân tích nhu cầu và xu hướng thị trường đối với các hệ thống điều khiển bằng máy tính;
Vận hành, bảo trì hệ thống máy tính, Quản trị mạng máy tính
Lập trình và vận hành các phần mềm quản lý, phần mềm trong công tác thống kê và kế toán.
Tư vấn về bảo mật, giải pháp kỹ thuật và công nghệ; tư vấn thiết kế hệ thống.
Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
3. Thái độ
Năng động, cập nhật kiến thức và áp dụng sáng tạo trong công việc;
Có ý thức trách nhiệm về nghề nghiệp được đào tạo;
Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm ở mọi tổ chức, đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong điều hành sản xuất, kinh doanh; các lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học…
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Tiếp tục học tập liên thông lên đại học và cao hơn về các chuyên ngành Tin học thuộc ngành Hệ thống thông tin kinh tế.
         TIN NỔI BẬT